Salilus » Kunst en Cultuur: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 van 27 in de rubriek Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

Esperanto, de taal van de hoop

Esperanto, de taal van de hoop

In de loop van de laatste eeuwen werd een groot aantal wereldhulptalen gecreëerd. De enige hulptaal die wereldwijl echt doorgebroken is, is het Esperanto. Taal, 11-02-2008

Heilige of sacrale talen

Heilige talen of sacrale talen, worden wel eens genoemd in tegenstelling tot de profane of niet-heilige talen. Is er een reden voor deze dichotomie? Wat maakt een taal tot sacraal of profaan? Taal, 08-01-2008
Het kastensysteem in India

Het kastensysteem in India

Het kastensysteem of kastenstelsel in India is duizenden jaren oud. Hoe is het ontstaan? Hoe is het geëvolueerd? Wat is de toestand tegenwoordig? Diversen, 03-02-2008

Kirigami, de papiersnijkunst

Kirigami wordt vaak in één adem genoemd met origami. Toch is het iets helemaal anders. Kirigami is de kunst om uit stukjes papier esthetische of realistische vlakke- of ruimtelijke figuren te snijden. Kunst, 17-02-2008
Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands

Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands

Latijnse uitdrukkingen worden vaak midden in Nederlandse teksten aangetroffen. Steeds minder mensen hebben echter een Latijnse vorming gehad en het kan dan soms heel vervelend zijn. Waarom doet die au… Taal, 17-02-2008
Marcus Aurelius als keizer

Marcus Aurelius als keizer

Marcus Aurelius is erkend als Stoïcijn, als keizer en als de auteur van de Ta eis heauton, zijn persoonlijke filosofische overpeinzingen. In dit artikel gaan we in op zijn levensloop als keizer. Biografie, 25-02-2008
Marcus Aurelius, de filosoof

Marcus Aurelius, de filosoof

Marcus Aurelius is voor de historicus een keizer. Voor de spiritueel ingestelde mens is hij voor alles een filosoof en een leidraad in het leven. Biografie, 18-02-2008

Mirra Alfassa, de Moeder

Mirra Alfassa, Parisienne, half Turks en half Egyptisch zou een blijvende stempel dragen in de wereld van de spiritualiteit onder de naam De Moeder. Biografie, 22-01-2008

Morituri te salutant

Latijnse uitdrukkingen worden vaak onvertaald gebruikt in het Nederlands. In het artikel “Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands” legden we uit waarom dit gebeurt en we gaven 3 voorbeelden. Morituri… Taal, 17-02-2008

Origami, de papiervouwkunst

Origami, de Japanse papiervouwkunst is eeuwen oud in Japan. In het westen werd deze kunst pas bekend in de 19de eeuw. Kunst, 17-02-2008