Salilus » Specials » Psychotherapie

Wegwijs in de psychotherapieën

Wegwijs in de psychotherapieën Steeds meer gaan we een beroep doen op psychotherapie, zowel op eigen initiatief, als na doorverwijzing door een arts. Het aantal verschillende soorten psychotherapieën stijgt en het is niet meer zo eenvoudig zijn weg te vinden tussen al die verschillende systemen.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een hele reeks therapieën of behandelingswijzen, voor psychische of psychiatrische problemen.

Wat doet psychotherapie?

In een therapeutische context

Eenvoudig gezegd wil de psychotherapie in deze context problemen oplossen. Is dit echter onmogelijk, dan wil ze de cliënt leren deze problemen zo goed mogelijk te hanteren.

In een context van groei

Hoewel de cliënt in dit geval niet per se met problemen zit, zal de therapie er hier eerder naar streven zijn prestaties te optimaliseren en hem helpen zijn leven in alle opzichten meer vervulling te geven.

Individueel of in groep?

Een aantal therapieën kan zowel in groep als individueel worden toegepast. In een aantal gevallen is er geen keus. Soms echter wordt het begin van de therapie individueel gedaan en wanneer de cliënt het hiertoe vereiste stadium in de therapie heeft bereikt, wordt hij in een groep ingeschakeld.

Welke therapie?

Het aanbod aan beschikbare psychotherapieën groeit ieder jaar. Vaak blijkt het wel oude wijn in nieuwe vaten. Ook lopen vele psychotherapieën door elkaar, of verschillen slechts in enkele details qua aanpak. Daarom geven we hieronder als documentatie enkele voorbeelden van mogelijke psychotherapieën met, voor zover mogelijk, hun oorsprong, doel en werkwijze.
Bekentenistherapie

Bekentenistherapie

Veel mensen lopen gebukt onder een gevoel van schuld of schaamte voor een eigenschap die ze vertonen of een daad die ze ooit hebben gesteld.
Psychodramatherapie

Psychodramatherapie

De psychodramatechniek is een zeer doeltreffende therapie en methode voor conflicthantering. Deze kan worden toegepast zowel in het bedrijfsleven als in gezinsconflicten.
Rationeel-Emotieve Therapie

Rationeel-Emotieve Therapie

Iedereen komt in zijn leven hindernissen tegen. De reactie hierop verschilt echter van mens tot mens. Deze reactie kan rationeel zijn of irrationeel. In het laatste geval kunnen we er behoorlijke hind…
Sensitivity training

Sensitivity training

Er hangt een waas van mysterie rond sensitivity training. Bedrijven boeken dergelijke trainingen voor hun kaderleden, maar ook particulieren schrijven zich vaak ik om aan die sessies deel te nemen.
Transactionele Analyse

Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse therapie onderzoekt de relationele contacten tussen twee mensen en tracht ze tot harmonie te brengen.
Gepubliceerd door Salilus op 20-01-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.