Salilus » Specials » Marcus aurelius

Marcus Aurelius, een uitzonderlijk mens

Marcus Aurelius, een uitzonderlijk mens Of je Marcus Aurelius kent, als keizer, als filosoof, als Stoïcijn of gewoon vaagweg als een historische figuur, gewoon even een blik werpen op deze uitzonderlijke man en je kunt hem niet meer loslaten.

Mens of mythe?

Sommige mensen zijn zo bijzonder dat van hun leven de biografie gaat flirten met de legende. Bekende voorbeelden hiervan zijn:
  • Jezus
  • Boedda
  • Apollonius van Tyana
  • Mohandas Gandhi, enz.

Marcus Aurelius hoort ook thuis in dit rijtje. Zijn leven en filosofie zijn zo uitzonderlijk dat velen gaan denken dat in de loop der jaren zijn biografie wat geïdealiseerd werd. Niets is echter minder waar. De bronnen dateren uit zijn tijd. Hij was wellicht de man die we denken.

Een mens als geen ander

Waarin blinkt deze keizer dan zo uit? Waarin onderscheidt hij zich van de andere Romeinse keizers? Dit heb ik in deze reeks artikeltjes geprobeerd duidelijk te maken. Marcus Aurelius leefde van 121 tot 180 NC, een der decadentste perioden uit de geschiedenis, waar ieder die maar een beetje macht had, zijn medemens ging uitbuiten en zelf een losbandig leven leidde.

Marcus deed net het tegengestelde. Hij stelde zijn leven in dienst van de medemens, het land en het Goddelijke.

Marcus Aurelius in onze tijd

Na bijna tweeduizend jaar wordt overal ter wereld zijn Ta eis heauton gelezen en bestudeerd. Dit werk kan zonder meer worden beschouwd als het filosofisch testament van Marcus Aurelius. Het is nog steeds een leidraad voor duizenden bij het nemen van hun dagelijkse beslissingen.
Marcus Aurelius als keizer

Marcus Aurelius als keizer

Marcus Aurelius is erkend als Stoïcijn, als keizer en als de auteur van de Ta eis heauton, zijn persoonlijke filosofische overpeinzingen. In dit artikel gaan we in op zijn levensloop als keizer.
Marcus Aurelius, de filosoof

Marcus Aurelius, de filosoof

Marcus Aurelius is voor de historicus een keizer. Voor de spiritueel ingestelde mens is hij voor alles een filosoof en een leidraad in het leven.
Chronologie van Marcus Aurelius

Chronologie van Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, de grote Romeinse keizer, Stoïcijn, verlicht heerser en filosoof blijft indruk maken op de hedendaagse mens. In dit artikel geven de hoogtepunten uit zijn leven.
Marcus Aurelius, meditaties of overpeinzingen

Marcus Aurelius, meditaties of overpeinzingen

Marcus Aurelius heeft zijn levenslessen neergeschreven in het boek Ta eis heauton. In dit artikel heb ik een aantal citaten uit het werk verzameld die me getroffen hebben. Ze zijn geklasseerd per them…
Gepubliceerd door Salilus op 25-02-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.