Salilus » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 13 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Angelus Silesius, de mysticus uit Breslau

Angelus Silesius, pseudoniem voor Johann Scheffler, studeerde geneeskunde en was een begenadigd dichter. Het is echter als mysticus dat hij door het nageslacht zal worden herinnerd. Filosofie, 17-02-2008

Aurobindo, de Moeder en het supramentale

Sri Aurobindo en zijn spirituele gezellin Mirra Alfassa, gekend als De Moeder zijn reeds jaren niet meer fysiek in deze wereld aanwezig. Toch hebben zij een wereld nagelaten die dankzij hen anders is… Diversen, 22-01-2008
Bekentenistherapie

Bekentenistherapie

Veel mensen lopen gebukt onder een gevoel van schuld of schaamte voor een eigenschap die ze vertonen of een daad die ze ooit hebben gesteld. Psychologie, 17-01-2008

De Vrij-katholieke Kerk: kerk van de toekomst?

De kerken lopen leeg. Toch zijn veel mensen nog oprecht gelovig, maar geloven niet meer in de Kerk. De bisdommen krijgen dagelijks aanvragen tot ontdoping! De Vrij-Katholieke Kerk als gezond alternati… Religie, 24-05-2011
Filosofie van de voeding

Filosofie van de voeding

Eten doet iedereen. Maar hoe eten we. Waardoor laten we ons leiden bij de keuze van de voeding en het bepalen van de hoeveelheid. Sociaal cultureel, 30-01-2008

Inayat Khan, de grote Soefi

Inayat Khan, de grote Soefimeester uit India is de vader van een modern, universeel soefisme, dat de waarde van alle religies in de weg naar het Goddelijke erkent. Religie, 12-02-2008
Marcus Aurelius, meditaties of overpeinzingen

Marcus Aurelius, meditaties of overpeinzingen

Marcus Aurelius heeft zijn levenslessen neergeschreven in het boek Ta eis heauton. In dit artikel heb ik een aantal citaten uit het werk verzameld die me getroffen hebben. Ze zijn geklasseerd per them… Filosofie, 23-02-2008

Orde van de Tafelronde

De Internationale Orde van de Tafelronde werd een eeuw geleden opgericht. Dit gebeurde in Londen in 1908. Deze orde kan best worden omschreven als een jeugdbeweging in de geest van ridderschap en zoek… Sociaal cultureel, 25-03-2008
Psychodramatherapie

Psychodramatherapie

De psychodramatechniek is een zeer doeltreffende therapie en methode voor conflicthantering. Deze kan worden toegepast zowel in het bedrijfsleven als in gezinsconflicten. Psychologie, 17-01-2008
Rationeel-Emotieve Therapie

Rationeel-Emotieve Therapie

Iedereen komt in zijn leven hindernissen tegen. De reactie hierop verschilt echter van mens tot mens. Deze reactie kan rationeel zijn of irrationeel. In het laatste geval kunnen we er behoorlijke hind… Psychologie, 18-01-2008