Salilus » Educatie en School
Artikelen 1 - 3 van 3 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Iedere vergelijking gaat op

Iedere vergelijking gaat op. Het tegendeel is ook juist: iedere vergelijking loopt mank. Het is een kwestie van hoe je het bekijkt. Diversen, 25-03-2008

Thesis en Scriptie

Wie studeert aan de universiteit of in het hoger onderwijs zal onvermijdelijk worden geconfronteerd met de opdracht een eindwerk te maken. In sommige instellingen wordt de student hierin begeleid Vaak… Diversen, 12-01-2008

Van thesis naar metathesis

Naast de klassieke scripties en thesissen heeft een nieuwe, overkoepelende formule zich opgedrongen, de metathesis. Hoe staat die eigenlijk ten opzichte van de gewone thesis? Diversen, 12-01-2008