Salilus » Specials » Thesis
K E N N I S = M A C H T !

Thesis, Scriptie en Metascriptie

Wie een scriptie of thesis moet maken, wordt geconfronteerd met een langdurig en nauwkeurig werk, waarbij met heel wat zaken rekening moet worden gehouden. Een goede planning is essentieel. De veranderende wereld maakt ook nieuwe vormen van thesissen nodig.

De keuze van het onderwerp

Een scriptie of thesis wordt met passie gemaakt. Kies je onderwerp goed uit. Of het een relevant onderwerp is, zullen de promotoren wel duidelijk maken. Zij hebben het inzicht en de ervaring om te oordelen of je project bij voorbaat kan afgeschreven worden of werkelijk die lange inspanning waard is, die van je zal worden gevergd. Wat zij echter niet kennen evalueren, is in hoeverre dit onderwerp je werkelijk ligt. Begin je aan iets dat je slechts oppervlakkig of kortstondig interesseert, dan zul je al snel het hele project opgeven.

Soorten eindwerken

Onderstaande artikels tonen de verschillende mogelijke eindwerken, waaronder de metascriptie, een vorm die nog in haar kinderschoenen staat en zeker nog veel pionierswerk vraagt.

Thesis en Scriptie

Wie studeert aan de universiteit of in het hoger onderwijs zal onvermijdelijk worden geconfronteerd met de opdracht een eindwerk te maken. In sommige instellingen wordt de student hierin begeleid Vaak…

Van thesis naar metathesis

Naast de klassieke scripties en thesissen heeft een nieuwe, overkoepelende formule zich opgedrongen, de metathesis. Hoe staat die eigenlijk ten opzichte van de gewone thesis?
Gepubliceerd door Salilus op 13-01-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!